സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 29 പേരില്‍ 12 പേര്‍ വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയവര്‍
May 18, 2020 7:19 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 29 പേരില്‍ 21 പേര്‍ വിദേശത്ത് നിന്നും വന്നവര്‍. ഏഴ് പേര്‍ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍