പസാറ്റുമായി ഫോക്‌സ്‌വാഗണ്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ;വില 29.99 ലക്ഷം
October 10, 2017 6:00 pm

മത്സരിക്കുന്ന വാഹന വിപണിയിലേക്ക് പുതിയ മോഡലുമായി ഫോക്‌സ്‌വാഗണ്‍. 29.99 ലക്ഷം ആരംഭവിലയില്‍ പസാറ്റിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫോക്‌സ്‌വാഗണ്‍. 4767 Mm നീളവും,832