ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ മലയിടിച്ചിലിൽ 28 പർവതാരോഹകർ കുടുങ്ങി
October 4, 2022 3:06 pm

ദില്ലി: ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഹിമാലയ മലനിരകളിലുണ്ടായ മലയിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് 28 പർവതാരോഹകർ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കുടുങ്ങിയതായി വിവരം. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മൗണ്ടെനീയറിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ടിലെ