ദുബായില്‍ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് 278 ദശലക്ഷം പേരെന്ന്
August 1, 2018 4:51 pm

ദുബായ് : 2018ലെ ആദ്യ ആറ് മാസങ്ങളില്‍ ദുബായിലെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് 278 ദശലക്ഷം പേരെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കഴിഞ്ഞ