പിങ്ക് സിറ്റിയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 26 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്
June 9, 2020 9:02 pm

ജയ്പുര്‍: ജയ്പൂര്‍ പിങ്ക് സിറ്റിയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 26 പേര്‍ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആശങ്ക. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുടുംബത്തിലെ ഒരാള്‍ക്കു