26 താരങ്ങള്‍, കൊവിഡിനെ ലളിതമായ വാക്കുകളില്‍ ജനങ്ങളിലേക്ക്, ആശങ്ക
April 24, 2020 11:37 pm

മിനിസ്‌ക്രീനിലെ ജനപ്രിയ താരങ്ങള്‍ കൊവിഡ് 19 പ്രതിരോധ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ലളിതമായ വാക്കുകളില്‍ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുകയാണ് ‘ആശങ്ക’യിലൂടെ. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കാലത്ത് വീടുകളില്‍