ഒക്ടോബറിൽ ചേതക് ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ 258 യൂണിറ്റ് വില്‍പ്പന നടത്തി ബജാജ്
November 26, 2020 6:20 pm

2020 ഒക്ടോബറില്‍ ചേതക് ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ 258 യൂണിറ്റ് വില്‍പ്പന നടത്തി ബജാജ്. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവന്നപ്പോള്‍ രാജ്യത്തെ