സെന്‍സെക്‌സ് 255 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് നേട്ടമില്ലാതെ ഓഹരി വിപണി
September 25, 2019 11:40 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്‌സ് 255 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 38842ലും നിഫ്റ്റി 76 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 11511ലുമാണ്