ടാറ്റ അൾട്രോസ് 25,000 യൂണിറ്റുകളുടെ വില്‍പ്പന പിന്നിട്ടു
September 29, 2020 6:30 pm

2020 ഓഗസ്റ്റില്‍ 4,941 യൂണിറ്റ് വില്‍പ്പന നടത്തിയ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രീമിയം ഹാച്ചാണ് ആള്‍ട്രോസ്. ബ്രാന്‍ഡില്‍ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും