ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ലിറ്റര്‍ മോഡലായ 250 SR അവതരിപ്പിച്ച് സിഎഫ്‌മോട്ടോ
July 29, 2020 9:50 am

സിഎഫ്‌മോട്ടോ തങ്ങളുടെ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ലിറ്റര്‍ മോഡലായ 250 SR മലേഷ്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ചൈനീസ് ബൈക്ക് നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ ആദ്യത്തെ ഫെയര്‍ഡ് എന്‍ട്രി