ഓക്‌സ്ഫഡ് വാക്‌സിന്‍ ഡോസിന് 250 രൂപയ്ക്ക്
December 8, 2020 4:45 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബ്രിട്ടിഷ്- സ്വീഡിഷ് കമ്പനിയായ അസ്ട്രാസെനക്കയ്ക്കു വേണ്ടി ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാല വികസിപ്പിച്ച വാക്‌സിന്‍ സര്‍ക്കാരിന് ഡോസിന് 250 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന്