250 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവു ലക്ഷ്യമിട്ട് പാനസോണിക് ; ഓണം ഓഫറുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു
July 29, 2018 11:54 am

കൊച്ചി: ഓണവിപണിയില്‍ 250 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവും 31 ശതമാനത്തിന്റെ വാര്‍ഷികവരുമാന വളര്‍ച്ചയും ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രത്യേക ഓഫറുകളുമായി പാനസോണിക്. ടെലിവിഷന്‍,