കൊവിഡ്19; 25 ദരിദ്ര രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്ക് അടിയന്തര വായ്പ സഹായം അനുവദിച്ച് ഐ.എം.എഫ്
April 14, 2020 9:16 am

വാഷിങ്ടണ്‍: ലോകത്തിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ 25 ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് അടിയന്തര വായ്പാ സഹായം അനുവദിച്ച് രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധി (ഐ.എം.എഫ്). ഐ.എം.എഫ്