മണിച്ചിത്രത്താഴിന് ഇത് 25ാം വയസ്സ്; പ്രേക്ഷകരോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ശോഭന
December 19, 2018 1:13 pm

മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന സിനിമയിറങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വര്‍ഷം. 1993 ഡിസംബര്‍ 25ന് ഇറങ്ങിയ മണിച്ചിത്രത്താഴ് സിനിമാ ആസ്വാദകരുടെ മനസില്‍ അന്നും