ദേശീയ പാത അതോറിറ്റി; ടോള്‍ പ്ലാസകളില്‍ നിന്നും പിരിച്ചെടുത്തത് 24396.19 കോടി
December 10, 2019 9:56 am

ഇന്ത്യയിലെ ടോള്‍ പ്ലാസകളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തികവര്‍ഷം പിരിച്ചെടുത്തത് 24396.19 കോടി രൂപയാണ്. ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ(എന്‍ എച്ച് എ