24 മണിക്കൂര്‍ റിലേ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച് കര്‍ഷക നേതാക്കള്‍
December 21, 2020 2:50 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി അതിര്‍ത്തിയില്‍ കര്‍ഷക നേതാക്കള്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ റിലേ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു. സിംഗു അതിര്‍ത്തിയില്‍ പതിനൊന്ന് കര്‍ഷക