ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 2371.52 അടിക്ക് മുകളില്‍
July 30, 2021 9:43 am

തൊടുപുഴ: ഇടുക്കി അണക്കെട്ടില്‍ ഒരടി കൂടി ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നാല്‍ ആദ്യത്ത ജാഗ്രത നിര്‍ദ്ദേശമായ ബ്ലൂ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും. 2371.52 അടിക്ക്