230 സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനുകളിലേയ്ക്കുള്ള തല്‍ക്കാല്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ആരംഭിച്ച് റെയില്‍വേ
June 29, 2020 3:41 pm

ഇപ്പോള്‍ സര്‍വ്വീസ് നടത്തുന്ന 230 സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനുകളിലേയ്ക്കുള്ള തല്‍ക്കാല്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ആരംഭിച്ച് റെയില്‍വേ. ജൂണ്‍ 30മുതലുള്ള യാത്രകള്‍ക്കാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക്