അജ്ഞാതജീവിയുടെ മൃതദേഹം വെയില്‍സ് തീരത്തടിഞ്ഞു
March 6, 2021 10:40 am

വെയില്‍സ്; വെയില്‍സിന്റെ തീരത്ത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ്  ഭീമാകാരമായ അജ്ഞാതജീവിയുടെ ശരീരാവശിഷ്ടം കരയ്ക്കടിഞ്ഞു. പെംബ്രോക്ക്ഷെയറിലെ ബ്രോഡ് ഹാവന്‍ സൗത്ത് ബീച്ചിലാണ് 23