227 കുട്ടികളുടെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ; പെറുവില്‍ നടന്നത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാലബലി
August 28, 2019 12:25 pm

പെറു: ലാറ്റിനമേരിക്കന്‍ രാജ്യമായ പെറുവില്‍ ബലി അര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട 227 കുട്ടികളുടെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി. പുരാവസ്തു ഗവേഷകരാണ് അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ചരിത്രത്തിലെ