സെന്‍സെക്സ് 223 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
December 17, 2019 10:49 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. ആഗോള വിപണി നേട്ടം കൈവരിച്ചതോടെ ഇത് ആഭ്യന്തര സൂചികകളിലും പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാക്കി. സെന്‍സെക്സ്