നവംബറില്‍ 22,191 സ്വിഫ്റ്റ് കാറുകള്‍ വില്‍പ്പന നടത്തി മാരുതി സുസൂക്കി
December 14, 2018 3:30 am

2018 നവംബറില്‍ 22,191 സ്വിഫ്റ്റ് കാറുകള്‍ വില്‍പ്പന നടത്തി മാരുതി സുസൂക്കി. നവംബറില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിറ്റ് പോയ