മോദിയുടെയും അമിത് ഷായുടെയും നാട്ടിൽ ‘പയ്യൻ’ ഐ.പി.എസ് ആയി ! !
December 18, 2019 6:37 am

പുതുചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഐ.പി.എസ് ഓഫീസറായി 22കാരന്‍ ഹസന്‍ സഫീന്‍. ഈ ചെറുപ്പകാരന്റെ കഥയ്ക്ക് പിന്നില്‍