സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു: പവന് 28,480 രൂപ
September 2, 2019 11:05 am

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.പവന് 28,480 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 3,560 രൂപയാണ് വില. വിവാഹ