ഒമാനില്‍ ജൂണ്‍ 21 മുതല്‍ 45നു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് വാക്‌സിനേഷൻ
June 13, 2021 10:10 am

ഒമാനില്‍ ജൂണ്‍ 21 മുതല്‍ സ്വദേശികളും പ്രവാസികളും ഉള്‍പ്പെടെ 45 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് വാക്സിന്‍ വിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ