ഹ്യൂണ്ടായ്‌ വെന്യു മെയ് 21ന് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍…
May 7, 2019 12:21 pm

ഹ്യൂണ്ടായ്‌ വെന്യു ഈ മാസം 21ന് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ എത്തും. വെന്യുവിന്റെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിര്‍മ്മാണത്തിന് ചെന്നൈ ശാലയില്‍ തുടക്കമായി. ദക്ഷിണ