ഗൂഗിളിന് ഇന്ന് 21-ാം പിറന്നാള്‍; ജന്മദിനത്തില്‍ പ്രത്യേക ഡൂഡില്‍ ആര്‍ട്ടുമായി ഗൂഗിള്‍
September 27, 2019 9:46 am

അറിവുകള്‍ ശേഖരിച്ച് സാര്‍വ്വ ദേശീയമായി ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സെര്‍ച്ചിംഗിന് പുതിയ മാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയ ഗൂഗിളിനു ഇന്ന് 21-ാം