പുതുമുഖ മോടിയോടെ രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭ; സിപിഎമ്മിന് 12 മന്ത്രിമാര്‍
May 17, 2021 1:09 pm

തിരുവനന്തപുരം: പുതുമുഖ മോടിയോടെ രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭ. 21 അംഗ മന്ത്രിസഭയില്‍ 12 പേര്‍ സിപിഎമ്മില്‍നിന്ന്. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എമ്മിന്