ലോക്ക്ഡൗണ്‍ 21 ദിവസം കൂടി തുടരണം; സര്‍ക്കാരിന് ശുപാര്‍ശ നല്‍കി വിദഗ്ധ സമിതി
April 6, 2020 11:31 pm

തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രഖ്യപിച്ചിരിക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗണ്‍ 21 ദിവസം കൂടി തുടരണമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ