കാമ്പസുകളില്‍ നടക്കുന്നത് ഇടതു അരാജകത്വം; പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗദ്ധരുടെ കത്ത്
January 12, 2020 7:49 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദ്യാര്‍ത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരില്‍ വിനാശകരമായ ഇടതുപക്ഷ അജണ്ട പിന്തുടരുന്നതില്‍ ആശങ്കയറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗദ്ധര്‍ കത്തയച്ചു. 208 വലത്