2500ഓടെ ഭൂമി ജീവിക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ള ഇടമായി മാറുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
October 21, 2021 2:24 pm

വാഷിങ്ടണ്‍: കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്‌സൈഡ് പുറന്തള്ളല്‍ ഗണ്യമായി കുറക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ 2500ഓടെ ഭൂമി മനുഷ്യന് അധിവസിക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ള ഇടമായി മാറുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ