ഇന്ത്യയിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 2025ല്‍ 90 കോടിയാകും
June 3, 2021 6:30 pm

ഇന്ത്യയിൽ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വർദ്ധനവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 2025ഓടു കൂടി ഇത് 90 കോടിയിലെത്തുമെന്നാണ് ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് ആന്‍ഡ് മൊബൈല്‍