ആഗോള വിപണിയിൽ പുതിയ 2023 സെക്വോയ എസ്‌യുവി അവതരിപ്പിച്ചു
January 29, 2022 8:00 am

ജാപ്പനീസ്  വാഹന ബ്രാന്‍ഡായ ടൊയോട്ട  ആഗോള വിപണിയിൽ പുതിയ 2023 സെക്വോയ എസ്‌യുവി അവതരിപ്പിച്ചു. ടൊയോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ വലുപ്പമുള്ള