2022 വള്‍ക്കന്‍ S പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു
June 12, 2021 1:05 pm

അപ്ഡേറ്റുചെയ്ത 2022 വള്‍ക്കന്‍ S അടുത്തിടെ കവസാക്കി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. വാര്‍ഷിക അപ്ഡേറ്റിന്റെ ഭാഗമായി മിഡില്‍വെയ്റ്റ് ക്രൂയിസറില്‍ ഇപ്പോള്‍ പുതിയ കളര്‍