2022 കോമ്പസ് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് ജീപ്പ്
April 7, 2021 10:45 am

ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ ജീപ്പ് കോമ്പസ് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ, അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്‌ത എസ്‌യുവി യൂറോപ്പിലും ഔദ്യോഗികമായി