യമഹ പുതിയ 2022 XSR900 അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചു
November 7, 2021 7:56 am

ജാപ്പനീസ് ഇരുചക്ര വാഹന ബ്രാന്‍ഡായ യമഹ പുതിയ 2022 XSR900 അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചു. നിരവധി അപ്‌ഡേറ്റുകളോടെയാണ് ഈ പുതിയ