2022 സുസുക്കി കറ്റാന ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു
July 5, 2022 9:00 am

ജാപ്പനീസ് ഇരുചക്ര വാഹന ബ്രാൻഡായ സുസുക്കി മോട്ടോർ കോർപ്പറേഷന്റെ ഇരുചക്രവാഹന ഉപസ്ഥാപനമായ സുസുക്കി മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇന്ത്യ (എസ്എംഐപിഎൽ) കറ്റാന മോട്ടോർസൈക്കിളിനെ