ഹസ്‍ക് വർണ 2022 നോർഡൻ 901-നെ അവതരിപ്പിച്ചു
November 8, 2021 9:13 am

കെടിഎം 890 അഡ്വഞ്ചറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുതിയ അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിളായ നോർഡൻ 901-നെ  പുറത്തിറക്കി ഹസ്‍ക് വർണ. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ-സ്പെക്ക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ