പുതിയ 2022 കെടിഎം 250 അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ ലോഞ്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു
January 13, 2022 8:20 am

ഓസ്ട്രിയൻ മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ കെടിഎം ഇന്ത്യ പുതിയ 2022 കെടിഎം 250 അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ ലോഞ്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2.35 ലക്ഷം