തലപ്പാവ് മാതൃകയില്‍ 2022 ലോകകപ്പിനുള്ള അല്‍തുമാമ സ്റ്റേഡിയം
August 21, 2017 4:31 pm

ദോഹ: തലപ്പാവിന്റെ മാതൃകയില്‍ 2022 ലോകകപ്പിനുള്ള അല്‍തുമാമ സ്റ്റേഡിയം ഒരുങ്ങുന്നു. 2022ല്‍ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി പുതുതായി പണി