2021 മോഡൽ GSX S1000 ലിറ്റർ ക്ലാസ് മോട്ടോർസൈക്കിളുമായി സുസുക്കി
April 7, 2021 3:41 pm

മികച്ച പെർഫോമൻസ് എന്ന ഏക ലക്ഷ്യവുമായാണ് ലിറ്റർ ക്ലാസ് മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ മോഡലുകൾ നിരത്തിലെത്തുന്നത്. ഈ ശ്രേണിയിൽ നേക്കഡ് സ്ട്രീറ്റ് മോഡലുകൾ