ക്രോസ്ഹാച്ച് ലുക്കില്‍ 2021 ടാറ്റ ടിയാഗോ NRG വിപണിയില്‍
August 5, 2021 12:07 pm

ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിന്റെ വാഹന ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും വിലക്കുറവുള്ള ഹാച്ച്ബാക്ക് ആയ ടിയാഗോയുടെ ക്രോസ്സോവര്‍ ലുക്കുള്ള പതിപ്പായിരുന്നു NRG. 2018 മുതല്‍