ബിഎംഡബ്ല്യു മോട്ടറാഡ് 2021 മോഡല്‍ ആര്‍ 1250 ജിഎസ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു
July 12, 2021 9:30 am

ജര്‍മ്മന്‍ ആഡംബര ഇരുചക്ര വാഹന ബ്രാന്‍ഡായ ബിഎംഡബ്ല്യു മോട്ടറാഡ് 2021 മോഡല്‍ ബിഎംഡബ്ല്യു ആര്‍ 1250 ജിഎസ്, ആര്‍ 1250