ഡ്യുക്കാട്ടി 2021 പാനിഗാലെ V4 SP അവതരിപ്പിച്ചു
November 20, 2020 9:57 am

ഡ്യുക്കാട്ടി വേള്‍ഡ് പ്രീമിയറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പില്‍ സൂപ്പര്‍സ്പോര്‍ട്ട് 950-ക്കൊപ്പം ഇറ്റാലിയന്‍ സൂപ്പര്‍ബൈക്ക് ബ്രാന്‍ഡും പാനിഗാലെ V4 SP -യുടെ