2021 കിക്‌സിനെ വെളിപ്പെടുത്തി നിസാൻ
December 9, 2020 6:30 pm

ജാപ്പനീസ് നിർമ്മാതാക്കളായ നിസാൻ 2021 കിക്‌സിനെ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അടിമുടി മാറ്റത്തോടെയാണ് പുതിയ മോഡൽ വിപണിയിൽ എത്തുക. 2021 നിസാൻ