നവീകരിച്ച KLX 300SM പതിപ്പുമായി കവസാക്കി
December 7, 2020 10:27 am

2021 കവസാക്കി KLX 300SM മോട്ടോര്‍സൈക്കിളും ഇപ്പോള്‍ കമ്പനി നവീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ യുഎസ് വിപണിയില്‍ മാത്രമാകും ഇവ ലഭ്യമാക്കുക. ഇന്ത്യയിലും