പുതിയ 2021 അക്കോർഡ് സെഡാനുമായി ഹോണ്ട
October 14, 2020 10:30 am

ഹോണ്ടയുടെ ഒരു പവർ പെർഫോമറാണ് അക്കോർഡ്. അക്കോർഡ് ഇപ്പോൾ എസ്‌യുവികളുമായി കിടപിടിക്കാൻ പ്രാപ്‌തമാണെന്ന് ഹോണ്ട അവകാശപ്പെടുന്നു. കാഴ്ച്ചയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ