ഹോണ്ടയുടെ പുതിയ സിറ്റി ഹാച്ച്ബാക്കിന്റെ അരങ്ങേറ്റം നാളെ
November 24, 2020 10:15 am

പുതിയ സിറ്റി ഹാച്ച്ബാക്ക് നാളെ ഔദ്യോഗികമായി ഹോണ്ട തായ്‌ലൻഡിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും. പുതിയ മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ ജാസ്