2021 ഫോർച്ച്യൂണർ TRD സ്‌പോർടിവോ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്‌ പരിചയപ്പെടുത്തി ടൊയോട്ട
October 16, 2020 6:25 pm

തായ്‌ലൻഡിൽ ആഗോള അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണറിന്റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്‌ പതിപ്പ്. 2021 ഫോർച്ച്യൂണർ TRD സ്‌പോർടിവോ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്‌ പതിപ്പ് അടുത്ത