3,200 മൊബൈല്‍ പെട്രോള്‍ പമ്പുകള്‍ തുറക്കാനൊരുങ്ങി രത്തന്‍ ടാറ്റ നിക്ഷേപം നടത്തിയ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ്
May 25, 2020 12:48 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: രത്തന്‍ ടാറ്റ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഊര്‍ജ്ജ വിതരണ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 3,200 മൊബൈല്‍ പെട്രോള്‍ പമ്പുകള്‍